×

You are using an outdated browser that does not fully support the intranda viewer.
As a result, some pages may not be displayed correctly.

We recommend you use one of the following browsers:

Full text

Title
Transactions of the Symposium on Photo Interpretation

ACKNOWLEDGEMENTS
The Steering Committee of Commission VII, I.S.P., gratefully acknowledges the con
tributions to the Symposium by the following organizations:
UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION
FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KÜNSTEN EN WETENSCHAPPEN
GEMEENTE DELFT
CONGRESBUREAU VAN DE GEMEENTE ’s-GRAVENHAGE
AERO EXPLORATION
AGFA A.G.
AHREND N.V.
ALGEMENE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR VREEMDELINGENVERKEER
N.V. DE ATLAS
BATAAFSE INTERNATIONALE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ N.V.
GEVAERT PHOTO-PRODUCTEN N.V.
N.V. GRONTMIJ
HILGER AND WATTS LTD.
INTERNATIONAAL AGRARISCH CENTRUM
INTERNATIONAL TRAINING CENTRE FOR AERIAL SURVEY
JENOPTIK JENA G.M.B.H.
KONINKLIJKE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ N.V., K.L.M.
K.L.M. AEROCARTO N.V.
KONINKLIJK NEDERLANDSCH AARDRIJKSKUNDIG GENOOTSCHAP
LANDBOUWHOGESCHOOL WAGENINGEN
MEETKUNDIGE DIENST VAN DE RIJKSWATERSTAAT
N.V. NEDERLANDSE AARDOLIE MAATSCHAPPIJ
NEDERLANDSE HE IDEM A ATSCH APPIJ
OOST-BORNEO MAATSCHAPPIJ N.V.
N.V. OPTISCHE INDUSTRIE “DE OUDE DELFT”
OTTICO MECCANICA ITALIANA S.P.A.
PROVINCIAAL PLANOLOGISCHE DIENST, NOORD HOLLAND
SHELL-NEDERLAND, N.V.
SOCIETE D’OPTIQUE ET DE MECANIQUE DE HAUTE PRECISION
STAATSBOSBEHEER
STICHTING ORGANISATIE LANDMEETKUNDIGE CONGRESSEN
TECHNISCHE HOGESCHOOL DELFT
TOPOGRAFISCHE DIENST
WILD HEERBRUGG LTD.
ZEISS-AEROTOPOGRAPH G.M.B.H.