×

You are using an outdated browser that does not fully support the intranda viewer.
As a result, some pages may not be displayed correctly.

We recommend you use one of the following browsers:

Full text

Title
Papers for the international symposium Commission VI
Author
Sitek, Zbigniew

SYMPOSIUM COMMITTEE:
7. Zbigniew Sitek - chairman
2. Jözef Jachimski
3. Jerzy Bernasik
4. Adam Boron
5. Wladyslaw Mierzwa
6. Tadeusz Roga/a
7. Zygmunt Starek
8. Stanislaw Stefaniszyn
9. Stanislawa Szufa
10. Regina Tokarczyk
17. Andrzej Tokarczyk
Prof, dr habil. Zbigniew Sitek
Matryce wykonano wg dostarczonych oryginatów
EDITOR:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. S. STASZICA W KRAKOWIE
Wydanie 1. Nakfad 300-f-23 egz.
kopier offset kl. Ill, A3, 70 g
Zamówienie 292/78
E-13-1537
Ark. wyd. 11, ark druk. 12.50-J-2 wkl.
Oddano do produkcji 30. VIII. 1978
Powielanie ukonczono w grudniu 1978
Wykonano w Powielarni Akademii Górniczo-Hutniczej, Krakow, ul. Manifesto Lipcowego 16